Hvordan ble Camp Storhaug til?

Kristian Fagerland er grunnlegger av Camp Storhaug og er til daglig kiropraktor i Stavanger. I tillegg til kiropraktor er Kristian også foredragsholder og har skrevet en bok om viktigheten av bevegelse for hjerne og kropp. Med på laget for Camp Storhaug har han Pernille Wabakken og flere andre gode hjelpere. 

Storhaug Camp skal være en base for stressmestringsverktøy og aktiviteter, for alle sosiale lag og med miljøet i øyemed. 

Mennesket, miljø og samfunnsengasjement har alltid vært viktig for Fagerland. Som kiropraktor med spesialisering innen nevrologi, barn og utvikling treffer han mange forskjellige mennesker med ulike bakgrunner og utgangspunkt. Alle som kommer til behandling har i en eller annen form helseutfordringer knyttet opp mot overdrevent stress, noe som igjen gjør dem syke. Mange lidelser stammer tilbake til stress og traumer fra tidlig alder. Reparasjon, veiledning, terapi og behandling funker, men det er både tidskrevende og kostbart for samfunnet. Et langt billigere alternativ er forebyggende tiltak som styrker ungdommens evne til å tåle stress, skape sosiale nettverk, lære om lokalmiljø og næring.

Det er en større andel barn i dag som beveger seg for lite og dette gir fysiske stress utfordringer. Dette ønsket Kristian å gjøre noe med ved å gi et sosialt tilbud for barn på Storhaug. Ved siden av arbeidet som kiropraktor startet Kristian også startet opp Slakkfisk som har hovedfokus på å få barn og voksne i bevegelse. Dette er et frivillig drevet lavterskeltilbud på Storhaug.

Det er lenge bevist at bedre balanse, fysisk kontroll og koordinasjon, så vel som gode sosiale og kreative aktiviteter legger til rette for en bedre stressmestring. Fagerland ønsket å benytte sin kompetanse til å bidra, hjelpe og støtte barn/ungdom (inkludert familie og skole) med et forebyggende tiltak som tilrettelegger for en bedre oppvekst og stressmestring. August 2020 gjennomføres prosjektet for første gang.

"Et balansert stressnivå bidrar til mindre smerter, økt glede, mer selvinnsikt, større medfølelse og bedre samhold"